• máy tính để bàn, máy bộ lắp ráp, máy tính cũ và mới giá rẻ tại Hà Nội
  • máy tính để bàn, máy bộ lắp ráp, máy tính cũ và mới giá rẻ tại Hà Nội

Sản phẩm » MAINBOARD (BO MẠCH CHỦ )

MAINBOARD SOCKET 1155

MAINBOARD GIGABYTE B75 - D3V

MAINBOARD GIGABYTE B75 - D3V

Giá: 1,000,000 VNĐ

MAINBOARD SOCKET 1150

máy tính để bàn, máy bộ lắp ráp, máy tính cũ và mới giá rẻ tại Hà Nội