• máy tính để bàn, máy bộ lắp ráp, máy tính cũ và mới giá rẻ tại Hà Nội
  • máy tính để bàn, máy bộ lắp ráp, máy tính cũ và mới giá rẻ tại Hà Nội

Sản phẩm » CPU CŨ - BỘ VI SỬ LÝ

CPU CORE I5 2400 CŨ

CPU CORE I5 2400 CŨ

Giá: 1,350,000 VNĐ

CPU CORE I3 3240 CŨ

CPU CORE I3 3240 CŨ

Giá: 1,000,000 VNĐ

CPU  CORE I5 3570 CŨ

CPU CORE I5 3570 CŨ

Giá: 1,700,000 VNĐ

CPU CORE I7 2600 CŨ

CPU CORE I7 2600 CŨ

Giá: 2,800,000 VNĐ

CPU XEON E3-1220V3 CŨ

CPU XEON E3-1220V3 CŨ

Giá: 2,900,000 VNĐ

CPU CORE I3 2100 CŨ

CPU CORE I3 2100 CŨ

Giá: 850,000 VNĐ

CPU CORE I3 3220 CŨ

CPU CORE I3 3220 CŨ

Giá: 950,000 VNĐ

CPU CORE I3 4150 CŨ

CPU CORE I3 4150 CŨ

Giá: 2,100,000 VNĐ

CPU CORE I3 4130 CŨ

CPU CORE I3 4130 CŨ

Giá: 2,000,000 VNĐ

CPU CORE I5 3470 CŨ

CPU CORE I5 3470 CŨ

Giá: 1,600,000 VNĐ

CPU CORE I5 4670 CŨ

CPU CORE I5 4670 CŨ

Giá: 2,900,000 VNĐ

CPU CORE I5 2500 CŨ

CPU CORE I5 2500 CŨ

Giá: 1,400,000 VNĐ

CPU CORE I5 7500 CŨ

CPU CORE I5 7500 CŨ

Giá: 4,000,000 VNĐ

CPU CORE I7 3770 CŨ

CPU CORE I7 3770 CŨ

Giá: 3,200,000 VNĐ

máy tính để bàn, máy bộ lắp ráp, máy tính cũ và mới giá rẻ tại Hà Nội